Praktijkinformatie – Huisartsenpraktijk van den Berg & Koelma – Zeist
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk van den Berg & Koelma
Kroostweg 43 3704 EB
Zeist

Praktijkinformatie

Wij zijn er van overtuigd dat optimale huisartsgeneeskundige zorg een goede praktijkorganisatie vereist. Wij hopen dat u hierin uw aandeel wilt nemen door o.a. het onderstaande te respecteren.  

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Onze spreekuren vinden ook plaats tussen bovengenoemde tijden. Telefonisch zijn we rechtstreeks te bereiken van 08.00 tot 15.00 uur. Vanaf 15.00 uur heeft de assistente haar eigen spreekuur; ze is dan alleen te storen voor zaken die niet tot de volgende dag kunnen wachten.

Assistente

Onze assistentes Ilonka en Divine staan u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maken afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het terugbellen. Zij kunnen u in veel gevallen al van advies voorzien. Daarnaast weten ze het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Ook voor het opvragen van uitslagen kunt u in veel gevallen al bij hen terecht.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Zij is speciaal opgeleid om uw vraag goed te kunnen inschatten (triage), en daarmee het spreekuur voor u en ons optimaal in te delen. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Afspraken maken bij voorkeur tussen 8 en 12 uur. Bij afspraken voor nog dezelfde dag vragen we u zo vroeg mogelijk te bellen.

Voor niet medische vragen kunt de assistente ook rechtstreeks mailen via: assistente@bergenkoelma.nl

Bij medische vragen kan dit alleen via het beveiligde patiëntenportaal!

Voor diverse handelingen kunt u bij hen zelf een afspraak maken. U kunt denken aan bijvoorbeeld wrattenbehandeling, bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, wondbehandeling, oren uitspuiten, longfunctietesten, ECG en uitstrijkjes maken in het kader van het bevolkingsonderzoek.

Werkverdeling tussen artsen

Op maandag en afwisselend  woensdag en donderdag werkt dokter Koelma in de praktijk.
Op maandag en afwisselend  woensdag en donderdag werkt dokter van den Berg in de praktijk.
Per 1 februari 2023:
Op dinsdag werkt dokter Menkhorst in de praktijk.
Op vrijdag werkt dokter Rietbroek in de praktijk.

Mocht u het op prijs stellen zoveel mogelijk bij één van ons op het spreekuur te komen, dan is dat in principe mogelijk. De praktijk wordt echter door ons beiden gevoerd zonder onderverdeling, zodoende is het mogelijk dat u (bij dringende zaken) niet uw ‘vaste’ arts krijgt.

Huisbezoek/ visite

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt,  vaak in overleg met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Vraag een visite zo mogelijk vóór 10.30 uur aan.

Telefonisch terugbel spreekuur

Indien u graag gebeld wilt worden door de huisarts, kunt u dit aangeven bij de assistente. Het terugbellen vindt dagelijks meestal plaats tussen 11.30 – 12.30 uur , maar kan bij drukte uitlopen. Als we u niet kunnen bereiken, proberen wij het wat later nog 1x, als het dan weer niet lukt, vragen we u een nieuwe afspraak te maken.

Herhaalrecepten

U kunt uw aanvraag via het patiëntenportaal op deze website sturen of inspreken op de herhaalreceptenlijn.
Indien u dit doet voor 12.30 uur, liggen de medicijnen de volgende werkdag voor u klaar bij uw eigen apotheek (m.u.v. apotheek De Clomp, welke 2 werkdagen aanhoudt).

Om de praktijk telefonisch bereikbaar te houden, verzoeken wij u uw recepten niet meer telefonisch via de assistente aan te vragen.

e-Consult

Via deze website kunt u uw vraag rechtstreeks aan één van de artsen stellen. Bedenkt u dat weinig nieuwe klachten geschikt zijn, daar wij vaak veel aanvullende vragen hebben.

Eén klacht per consult

Een gemiddeld consult duurt ongeveer 12 minuten en biedt ruimte voor één klacht. Overlegt u bij twee klachten graag met de assistente voor een dubbel consult.
Klachten opsparen en met lijstjes komen is begrijpelijk, maar onwenselijk. Tien minuten per klacht is over het algemeen minimaal nodig. Door te verwachten dat we uw 4 klachten er binnen 20 minuten ‘doorjagen’ neemt u ons en uzelf niet serieus!

Praktijkverpleegkundige

Mariska Diederen is voor ons werkzaam op de dinsdag, woensdag en vrijdag. Zij neemt met name de zorg voor diabetes (suikerziekte), astma , COPD, hypertensie (hoge bloeddruk) en de risicofactoren van hart- en vaatziekten voor haar rekening. Zij is tevens de coördinator van de ouderenzorg.

Opleidingspraktijk

Het opleiden van nieuwe huisartsen vinden wij zeer belangrijk, zeker op dit moment met de dreigende tekorten. Gezien het feit dat de huisartsen van den Berg en Koelma tot 2021 afwisselend verbonden waren als docent aan het huisartseninstituut van de Vrije Universiteit zijn wij reeds in 2001 gestart met het opleiden van huisartsen in onze praktijk. De laatste jaren leiden we met name huisartsen vanuit het UMC Utrecht op.

U kunt door de assistente gevraagd worden of u bij haar of hem op het spreekuur wilt komen. Goed om te weten is dat de huisarts in opleiding een volledig afgestudeerd arts is, welke zich in 3 jaar  specialiseert tot huisarts. Zo nodig worden alle consulten met ons doorgesproken, afhankelijk van de ingewikkeldheid direct waar u bij bent of achteraf.
Vanzelfsprekend kunt u ten alle tijde weigeren, maar wij zouden het zeer op prijs stellen als u mee zou willen werken. Vraagt u de huisarts in opleiding gerust om verdere uitleg.

Vanaf heden is mw. Fabiënne Wopereis werkzaam.

Zorggebied

Het zorggebied van onze praktijk beslaat een grote cirkel rond de praktijk, waarin de gehele wijk Zeist-West ligt en een gespiegeld gedeelte aan de overkant van de Utrechtseweg. Onderstaande figuur geeft het juiste zorggebied weer. Het zorggebied beslaat in ieder geval de postcodegebieden 3703 en 3704. Meer informatie vindt u onder het menu: inschrijven.

Bloedprikken

Sinds 2010 bieden wij als extra service de mogelijkheid om bloed te laten prikken op onze eigen locatie. U kunt dagelijks van 8 uur – 8.30 uur een afspraak maken en plaats nemen in wachtkamer van collega van Kessel, 40 meter voorbij onze ingang.

Ons basiszorgaanbod bestaat uit de eerste opvang van alle klachten en symptomen die samenhangen met gezondheid en ziekte, en voldoet aan de essentiële kenmerken van huisartsgeneeskundige zorg. Daarnaast bieden we ter aanvulling van het basisaanbod ook aanvullende en bijzondere zorg. In de bijlage Zorgaanbod wordt een opsomming gegeven van de aangeboden aanvullende en bijzondere zorg.

Privacy en gegevensbeheer

De praktijk beschikt over een privacyreglement. In deze bijlage Privacy en gegevensbeheer vindt u het gehele reglement. Op verzoek kunt een een papieren versie verkrijgen via de assistente.

Ideeën box

De praktijk beschikt over een ideeën box. Deze staat op de balie. U kunt ten alle tijde hierin uw idee voor de praktijk deponeren.

Klachten-procedure

De praktijk beschikt over een klachten-procedure. Op deze website kunt u een klachtenformulier invullen of u kunt zich tot de praktijkassistente wenden indien u een papieren versie van het formulier wenst in te vullen. 
 
ZorgkaartNederland